Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

Rodzaj: niepaństwowa

Komentarze: 0
Ocena
3.4 / 5
przeciętna uczelnia
Uczelnia oceniana 5 razy

Dane teleadresowe

O uczelni
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW-3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych MNiSW 03.07.2006 r. pod numerem 182.
Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika i ekonomia w różnych specjalnościach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005.
Studia trwają trzy lata. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł licencjata. Umożliwia to kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich
Kierunki i specjalności:

Uczelnia prowadzi studia na kierunkach pedagogika i ekonomia w różnych specjalnościach m.in.:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z pracą socjalną
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją społeczno - kulturalną
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami
 • Rachunkowość
 • Finanse i bankowość
 • Gospodarka przestrzenna

Zasady rekrutacji

Kandydat jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Uczelni: http://www.wwsse.pl/
Do formularza należy dołączyć następujące dokumenty:
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis)
- 4 fotografie legitymacyjne
- ksero dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
- podpisaną umowę (dwie kopie).

Koszty nauki
WPISOWE - brak
CZESNE - za I semestr studiów 1.250 zł, za cały rok 2500
Płatne w całości lub w ratach
- I rata w kwocie 500 zł do 15 września
- II rata w kwocie 250 zł do 15 października
- III rata w kwocie 250 zł do 15 listopada
- IV rata w kwocie 250 zł do 15 grudnia
- V rata w kwocie 250 zł do 15 stycznia
- VI rata w kwocie 250 zł do 15 lutego
- VII rata w kwocie 250 zł do 15 marca
- VIII rata w kwocie 250 zł do 15 kwietnia
- IX rata w kwocie 250 zł do 15 maja
Czesne za studia należy wpłacać na poniższe konto:
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna
ul. Paderewskiego 27
63-000 Środa Wlkp.
nr konta: 78 1090 1418 0000 0001 0558 8730

Stypendia

Studenci WWSSE mogą korzystać z systemu stypendialnego, na który składają się:

 1. stypendia socjalne
 2. stypendia za wyniki w nauce i sporcie
 3. zapomogi studenckie
 4. stypendia dla osób niepełnosprawnych

W roku akademickim 2006/2007 Uczelnia przyznała 143 studentom stypendia socjalne i za wyniki w nauce.

Władze uczelni

Rektor - prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
Dziekan - prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak
Kanclerz - mgr Danuta Ardelli

Kadra Uczelni

 1. Prof dr hab T. Frąckowiak
 2. Prof. dr hab. J. Gnitecki
 3. Prof dr hab I. Kubiaczyk
 4. Prof dr hab J. Kujawiński
 5. Prof dr hab J. Modrzewski
 6. Prof. dr hab. Z. Melosik
 7. Prof. dr hab. A. Szczuciński
 8. Prof. dr hab. M. Furmanek
 9. Prof. dr hab. M. Burtowy
 10. Prof. dr hab. M. Korcz
 11. Prof. dr hab. J. Babiak
 12. Prof. dr hab. M. Kuchlewska
 13. Prof. dr hab. K. Piasecki
 14. Prof. dr hab. Z. Palka
 15. Prof. dr hab. Z. Runka
 16. Prof. dr hab. H. Krauze- Sikorska
 17. Dr Z. Olkiewicz
 18. Dr P. Frąckowiak
 19. Dr T. Gmerek
 20. Dr K. Kabacińska
 21. Dr A. Tokaj
 22. Dr A. Gromkowska - Melosik
 23. Dr K. Kotlarski
 24. Dr A. Rost
 25. Dr J. Hadyński
 26. Dr A. Iwańczuk
 27. Dr M. Jagielski
 28. Dr A. Kisiołek
 29. Dr A. Klamerek
 30. Dr G. Kotliński
 31. Dr E. Kulińska - Sadłocha
 32. Dr P. Pagórski
 33. Dr M. Piechocki
 34. Dr J. Rój
 35. Dr I. Rutkowska - Krause

Aktualności

Projekt Centrum Edukacji w Środzie Wielkopolskiej:
W Centrum Edukacji znajdą się dwie duże sale wykładowe, dwie pracownie komputerowe, skomputeryzowana biblioteka i czytelnia, 12 sal ćwiczeń, sala gimnastyczna, basen, gabinety dla kadry profesorskiej oraz pomieszczenia dla administracji. Łączna powierzchnia pomieszczeń 5260 m. kw.
Szkoła zapewni studentom dostęp do specjalistycznej biblioteki elektronicznej.

Dodaj komentarz
Wpisując treść komentarza nie używaj tagów HTML. Hiperłącza z przedrostkiem http:// zamieniane są automatycznie.

Twoje imię *


Adres E-mail (nie jest publikowany)


Treść komentarza *


* - pola wymagane

Najlepsze uczelnie

Świętokrzyska Szkoła Wyższa
Kielce, Ocena: 4.77 (bardzo dobra uczelnia)
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, Ocena: 4.69 (bardzo dobra uczelnia)
Uniwersytet Przyrodniczy
Lublin, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Uniwersytet Śląski
Katowice, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Akademia Leona Koźmińskiego
Warszawa, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Politechnika Śląska
Gliwice, Ocena: 4.30 (dobra uczelnia)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Rzeszów, Ocena: 4.17 (dobra uczelnia)
Akademia Morska
Szczecin, Ocena: 4.09 (dobra uczelnia)
Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, Ocena: 4.09 (dobra uczelnia)
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
Warszawa, Ocena: 4.00 (dobra uczelnia)