Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Rodzaj: niepaństwowa

Komentarze: 3
Ocena
3.29 / 5
przeciętna uczelnia
Uczelnia oceniana 7 razy

Dane teleadresowe

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia rozpoczęła działalność 6 sierpnia 2002 r. i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 104.
Założycielem Uczelni jest "Dalkrak" Centrum Kształcenia sp. z o.o. (spółka, która od sierpnia 2000 r. prowadzi również Międzynarodowe Policealne Studium Kosmetyczne).

Uczelnia kształci studentów na kierunkach

Studia licencjackie:

 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia
 • Dietetyka
 • Zdrowie Publiczne


Studia Podyplomowe:

 • Kosmetologia dla lekarzy
 • Kosmetologia dla kosmetologów
 • Fizjoterapia dla fizjoterapeutów i rehabilitantów
 • Kosmetykologia dla farmaceutów i analityków medycznych

W marcu 2003r. w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia zostały uruchomione Studia Podyplomowe z zakresu Kosmetologii dla absolwentów uczelni medycznych, jako pierwsze i jedyne tego typu w Polsce. Nowością i zarazem jako jedyne w Polsce są również Studia Podyplomowe z zakresu Fizjoterapii dla fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedziba w Krakowie prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną, a w szczególności ze zdrowiem człowieka. Powstała jako pierwsza tego typu uczelnia w południowo -wschodniej Polsce.
Uczelnia przekazuje przyszłym absolwentom nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych. Zadaniem KWSPZ jako Uczelni wyższej jest kształcenie przyszłych elit.

Od 2002 r. Uczelnia stawia na rozwój poprzez:
- dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku,
- otwieranie nowych kierunków studiów,
- wprowadzanie zmian pozwalających coraz efektywniej kształcić studentów,
- wyposażanie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt.

Kierunki kształcenia w KWSPZ związane są z medycyną czyli ze zdrowiem człowieka. Dbałość o wygląd zewnętrzny, opóźnianie oznak starzenia, utrzymywanie sprawności fizycznej oraz odpowiedni sposób odżywiania się w dzisiejszych czasach stało się niemal powszechne. Coraz więcej osób zaczęło dbać o swój wygląd czyli jak zachować najdłużej urodę, młodość oraz sprawność fizyczną i psychiczną. To jednak wymaga dużej wiedzy z zakresu medycyny.

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu Uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy dla jej studentów i absolwentów.

Kształcenie obejmuje studia licencjackie i podyplomowe. Wszystkie oferowane kierunki studiów dają absolwentom obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną przygotowując ich do perfekcyjnego wykonywania zawodu, co sprawia, że są bezkonkurencyjni na rynku pracy krajowym i zagranicznym. Absolwenci KWSPZ uzyskują również wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu, która przygotowuje ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia współpracuje z uczelniami akademickimi oraz ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. W ostatnim czasie Uczelnia podpisała umowę z Instytutem Szkoleniowym w Grecji - 2009 r.

wiarygodna_szkoa Od 2006 roku corocznie Uczelnia otrzymuje prestiżowe wyróżnienie - certyfikat "WIARYGODNA SZKOŁA"

 

Władze uczelni

REKTOR Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia - prof. dr hab n. med. Wiesława Tracz
PROREKTOR - Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

KANCLERZ - Mgr Ewa Podobińska
DZIEKAN - Dr n. med. Jerzy Marecik, prof KWSPZ
PRODZIEKAN - Mgr Paulina Mazur-Kurach

 

Baza dydaktyczna 

 Zajęcia dydaktyczne w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia prowadzone są w siedzibie Uczelni przy ul. Krowoderskiej 73, w salach wykładowych przy ul. Łobzowskiej 20 oraz pracowni fizjoterapeutycznej przy Al. A. Grottgera 1.

Uczelnia posiada multimedialne sale wykładowe, sale seminaryjne, pracownie komputerowe, pracownie kosmetyczne oraz pracownie rehabilitacyjne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt używany w kształceniu studentów na kierunku Kosmetologia oraz Fizjoterapia zgodnie z wymogami współczesnej kosmetologii i fizjoterapii.

Uczelnia zapewnia:
- współpracę z zespołem nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach,
- znakomicie wyposażone sale do zajęć praktycznych i multimedialne sale wykładowe,
- najnowszy sprzęt zgodny ze współczesnymi wymogami kosmetologii,
- praktyki zawodowe w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
- możliwość uzyskania stypendium naukowego, socjalnego oraz stypendium założyciela,
- specjalistyczne kursy i szkolenia w promocyjnych cenach - niższych od rynkowych i przy współpracy z wiodącymi firmami kosmetycznymi,
- bogate  życie kulturalne, możliwość  uczestnictwa w konferencjach naukowych, wyjazdach integracyjnych oraz targach edukacyjnych i branżowych.
- Biuro Karier, które dysponuje ofertami pracy „od zaraz” dla najlepszych absolwentów.

 

Kierunek KOSMETOLOGIA
W ramach kierunku Kosmetologia prowadzona jest specjalność: Kosmetologia i Promocja Zdrowia. Nauka odbywa się w systemie:
- stacjonarnym/ dziennym/ od poniedziałku do piątku i trwa 6 semestrów (3 lata)
- niestacjonarnym/ zaocznym/ co drugi tydzień w soboty i niedziele przez 7 semestrów (3,5 roku).

Absolwent studiów na kierunku KOSMETOLOGIA otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kosmetologii oraz przygotowanie do wykonywania zawodu kosmetologa.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu kosmetologii - nauki skupiającej wiele dziedzin medycznych, chemicznych, kosmetologii stosowanej (pielęgnacyjnej i zdobniczej ciała, twarzy, włosów i paznokci), kosmetologii  naturalnej, technik i zabiegów kosmetycznych oraz masażu.
Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

Absolwent Kosmetologii będzie mógł:

 • ustalić rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosowanego kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem;

 • poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wszelkich wskazań i przeciwwskazań;

 • prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego właściwe zastosowanie;

 • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;

 • znać metody stylizacji sylwetki poprzez ruch, oraz umieć doradzić korzystny dla pacjenta rodzaj aktywności ruchowej;

 • posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego;

 • być przygotowanym do systematycznego doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia poziomu wiedzy.

Obszar działalności zawodowej:
- centra odnowy biologicznej, salony SPA
- gabinety kosmetyczne,
- firmy produkujące kosmetyki,
- organizacje zajmujące się promocją zdrowia.

Posiadając znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego, absolwenci mogą ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się zawodowo poprzez uczestnictwo w międzynarodowych sympozjach kosmetologicznych.
Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia firm z szeroko rozumianej promocji zdrowia i urody. Uzyskują przygotowanie do profesjonalnego posługiwania się techniką komputerową oraz do kierowania gabinetami kosmetycznymi i salonami odnowy biologicznej.

 

Kierunek FIZJOTERAPIA
Nauka odbywa się w systemie:
- stacjonarnym (dziennym) nauka odbywa się od poniedziałku do piątku i trwa 6 semestrów (3 lata).
- niestacjonarnym (zaocznym) nauka odbywa się w soboty i niedziele i trwa 7 semestrów (3,5 roku).
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Sylwetka absolwenta  - FIZJOTERAPIA
Absolwent kierunku FIZJOTERAPII posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Celem pracy fizjoterapeuty jest usuwanie zmian chorobowych oraz zapobieganie rozwojowi choroby. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją jest przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.
Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom może bezpośrednio po studiach podjąć pracę we wszystkich publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej oraz centrach SPA.

Obszar działalności zawodowej:

· placówki służby zdrowia,

· zakłady opieki zdrowotnej,

· zakłady rehabilitacji,

· ośrodki sportowe i rekreacyjne,

· ośrodki odnowy biologicznej, centra SPA

 

 

Kierunek- DIETETYKA

Absolwent  otrzymuje dyplom licencjata kierunku Dietetyka. Absolwent kierunku Dietetyka będzie posiadał obszerną wiedzę z zakresu żywienia w stanach chorobowych jak również prewencyjnych (promocja zdrowia). Dobór odpowiedniej diety złożonej ze składników pokarmowych przygotowywanych indywidualnie pacjentowi lub dla żywienia zbiorowego jest również zawarty w programie studiów.

Obszar działalności zawodowej

- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

- zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie dla szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),

- organizacje konsumenckie,

- placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),

- szkolnictwo - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,

- prowadzenie własnej działaności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

 

Kierunek - ZDROWIE PUBLICZNE
specjalności:

 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,

 • zarządzanie bezpieczeństwem żywności,

 • opieka paliatywna.

 Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych. W szczególności wykazuje się znajomością w zakresie podstawowych problemów zdrowotnych, polityki zdrowotnej państwa i krajów Unii Europejskiej, a także bezpieczeństwa żywności. Absolwent ma możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności.

Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych.

Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi w aspekcie biologicznym, środowiskowym, demograficznym, społecznym i psychologicznym,

 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno - epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym oraz przekazywania wyników tych ocen jednostkom nadrzędnym,

 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej ludzi,

 • wdrażania, realizowania i koordynowania programów dotyczących profilaktyki, opieki i rehabilitacji psychospołecznej, oświaty zdrowotnej oraz promocji zdrowia,

 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym,

 • korzystania i posługiwania się fachowym piśmiennictwem obcojęzycznym.


Obszar działalności zawodowej:
- instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne zajmujące się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia,
- zakłady opieki zdrowotnej,
- zakłady przetwórstwa żywności.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2010/2011 rozpoczyna się 1 marca 2010 r. i trwa do 15 września 20010 r.

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:
- rejestracja w systemie (zakładka na stronie internetowej www.kwspz.pl -  e-rekrut),
- podanie o przyjęcie (wydruk z systemu e-rekrut),
- świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości/ oryginał lub odpis/,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki,
- cztery podpisane fotografie o wymiarach 45x35/ z wymogami jak do dowodu osobistego/,
- kserokopia dowodu osobistego,
- potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego w wysokości:

Kosmetologia - do 30 VI -300 zł, do 31 VII - 400 zł, od 1 VIII -  500 zł.
(W ramach wpisowego student rozpoczynający zajęcia na pracowni kosmetycznej otrzymuje:fartuszek, pokrowiec na fotel kosmetyczny, opaskę na włosy, zestaw pędzli do makijażu.)

Fizjoterapia, Dietetyka, Zdrowie Publiczne - 200 zł.


Dokumenty należy złożyć:
- w dziekanacie KWSPZ (Kraków, Al. A. Grottgera 1 - obok radia Kraków)
- w bibliotece KWSPZ (Kraków ul. Krowoderska 73)

 O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność złożonych kompletnych dokumentów - liczba miejsc ograniczona!!!

Komentarze
 • patrycja, 4 lata i 10 miesięcy temu

  Czy te studia sa uznawane rowniez w innych krajach np.usa?
  jAK WYGLADA REKRUTACJA W PRZYPADKU GDY OSOBA POSIADA SWIADECTWO UKONCZENIA STUDIUM KOSMETYCZNEGO {2 LATA}I CHCE KONTYNUOWAC NAUKE?

  odpowiedz

 • Bożena, 4 lata i 8 miesięcy temu

  Kończąc studia otrzymuje Pani dyplom licencjata. Dyplom można również uzyskać w języku angielskim. Trudno mi określić w jaki sposób jest on traktowany w USA. Posiada Pani wyższe wykształcenie.Myślę że to zależy od pracodawcy, który widząc Pani dyplom a w szczególności suplement do dyplomu, który stanowi część B dyplomu, może określić czy jest Pani w stanie wykonywać tam zawód przykładowo kosmetologa. W suplemencie są wyszczególnione wszystkie rodzaje zajęć jakie Pani odbyła u nas na studiach łącznie z oceną i ilością odbytych godzin.
  Jeżeli chodzi o przyjęcie po studium policealnym to nie ma żadnego znaczenia. Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest świadectwo maturalne. Jeżeli Pani takie posiada to i tak nie możemy Pani zaliczyć tego studium policealnego, gdyż programy są zupełnie inne. Pozdrawiam serdecznie.

 • Natalia, 2 lata i 7 miesięcy temu

  Do przyznania mi stypendium socjalnego potrzebuję zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego. Moi rodzice posiadają hektar ziemi, która jest dzierżawiona. Z tego tytułu nie posiadamy z niej żadnych dochodów. Mama nie pracuje, a tata jest na emeryturze. Chciałabym otrzymać informację, czy do dochodu ojca będzie brany pod uwagę ten właśnie hektar ziemi?Czy może do zaświadczenia z gminy należy dołączyć umowę z dzierżawcą? Utrzymujemy się tylko z emerytury ojca.

  Bardzo proszę o odpowiedź, Natalia

  odpowiedz

Dodaj komentarz
Wpisując treść komentarza nie używaj tagów HTML. Hiperłącza z przedrostkiem http:// zamieniane są automatycznie.

Twoje imię *


Adres E-mail (nie jest publikowany)


Treść komentarza *


* - pola wymagane

Najlepsze uczelnie

Świętokrzyska Szkoła Wyższa
Kielce, Ocena: 4.83 (bardzo dobra uczelnia)
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, Ocena: 4.61 (bardzo dobra uczelnia)
Akademia Leona Koźmińskiego
Warszawa, Ocena: 4.45 (dobra uczelnia)
Uniwersytet Śląski
Katowice, Ocena: 4.34 (dobra uczelnia)
Uniwersytet Przyrodniczy
Lublin, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Akademia Polonijna
Częstochowa, Ocena: 4.20 (dobra uczelnia)
Politechnika Śląska
Gliwice, Ocena: 4.20 (dobra uczelnia)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Rzeszów, Ocena: 4.17 (dobra uczelnia)
Akademia Morska
Szczecin, Ocena: 4.09 (dobra uczelnia)
Politechnika Częstochowska
Częstochowa, Ocena: 4.03 (dobra uczelnia)