Akademia Medyczna

Rodzaj: państwowa

Komentarze: 0
Ocena
3.86 / 5
dobra uczelnia
Uczelnia oceniana 7 razy

Dane teleadresowe
  • Sekretariat
    Gdańsk 80-210, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, tel: tel:   (0-58) 349-22-22
    zobacz na mapie

STUDIA STACJONARNE

 

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM

KIERUNEK LEKARSKI - (mgr) - biologia (R), chemia (R); Finaliści centralnych olimpiad w/w przedmiotów zostają przyjęci na I rok studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY - (mgr) - zasady rekrutacji jak wyżej

TECHNIKI DENTYSTYCZNE - (I-lic.) - biologia (P/R) i chemia (P/R); egzamin praktyczny z modelarstwa

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE - (mgr) - na kierunku lekarskim - kwalifikacji dokonują upoważnione przez władze uczelni agencje rekrutujące poza granicami kraju

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA

FIZJOTERAPIA - (I-lic.) - biologia (P/R) na poziomie rozszerzonym, chemia (P/R), egzamin z umiejętności pływackich

FIZJOTERAPIA - (II-mgr) - dla absolwentów studiów licencjackich kierunku fizjoterapia - wynik egzaminu testowego z zakresu materiału studiów I stopnia, średnia ocen ze studiów, ocena pracy licencjackiej, ocena z egzaminu licencjackiego

RATOWNICTWO MEDYCZNE - (I-lic.) - biologia (P/R), chemia (P/R)

ZDROWIE PUBLICZNE - (I-lic.) - biologia (P/R), chemia (P/R)

ZDROWIE PUBLICZNE - (I-lic.) - specjalność: techniki medyczne - elektroradiologia - biologia (P/R) i chemia (P/R)

ZDROWIE PUBLICZNE - (II-mgr) - dla absolwentów studiów licencjackich kierunku: zdrowie publiczne, zdrowie publiczne(specjalność: techniki medyczne - elektroradiologia oraz higiena stomatologiczna), techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne - wynik egzaminu testowego z zakresu materiału studiów I stopnia, średnia ocen ze studiów, ocena pracy licencjackiej, ocena z egzaminu licencjackiego

PIELĘGNIARSTWO - (I-lic.) - biologia (P/R) i chemia (P/R)

PIELĘGNIARSTWO - (II-mgr) - dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo - wynik egzaminu testowego z zakresu materiału studiów I stopnia, średnia ocen ze studiów, ocena pracy licencjackiej, ocena z egzaminu licencjackiego

POŁOŻNICTWO - (I-lic.) - biologia (P/R) i chemia (P/R)

POŁOŻNICTWO - (II-mgr) - dla absolwentów studiów licencjackich kierunku położnictwo - wynik egzaminu testowego z zakresu materiału studiów I stopnia, średnia ocen ze studiów, ocena pracy licencjackiej, ocena z egzaminu licencjackiego

DIETETYKA - (I-lic.) - biologia (P/R) i chemia (P/R)

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

FARMACJA - (mgr) - biologia (R) i chemia (R); finaliści centralnych olimpiad w/w przedmiotów zostają przyjęcia na I rok studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym

ANALITYKA MEDYCZNA - (mgr) - biologia (R) i chemia (R); finaliści centralnych olimpiad w/w przedmiotów zostają przyjęcia na I rok studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE - (mgr) - na kierunku farmacja; kwalifikacji dokonują upoważnione przez władze uczelni agencje rekrutujące poza granicami kraju

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I AKADMEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

Uwaga: rekrutację przeprowadza Uniwersytet Gdański - patrz zasady rekrutacji na stronie www.biotech.univ.gda.pl; terminarz rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne zostanie podany przez uczelnię w terminie późniejszym

BIOTECHNOLOGIA - (I-lic.)

BIOTECHNOLOGIA - (II-mgr)

STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA: Oferta studiów niestacjonarnych wieczorowych dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy uczestniczyli w rekrutacji na dany kierunek studiów stacjonarnych i otrzymali, co najmniej 50% punktów z minimalnej liczby punktów uzyskanych przez ostatniego kandydata przyjętego na studia. Obowiązują takie same zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne.

 

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM

KIERUNEK LEKARSKI - (W, mgr)

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY - (W, mgr)

TECHNIKI DENTYSTYCZNE - (W, I-lic.)

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA

FIZJOTERAPIA - (W, I-lic.)

PIELĘGNIARSTWO - (W, I-lic.)

POŁOŻNICTWO - (W, I-lic.)

ZDROWIE PUBLICZNE - (W, I-lic.)- specjalność: techniki medyczne - elektroradiologia

FIZJOTERAPIA - (W, II-mgr) - egzamin wstępny z zakresu studiów I stopnia kierunku fizjoterapia studia stacjonarne

PIELĘGNIARSTWO - (W, II-mgr) - egzamin wstępny z zakresu studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne

DIETETYKA - (Z, I-lic.) - dla absolwentów szkół związanych z żywieniem posiadający świadectwo maturalne oraz absolwentów szkół wyższych (ocena z biologii i do wyboru spośród chemii i fizyki lub przedmiotu zawodowego związanego z kierunkiem studiów na świadectwie maturalnym). W przypadku nie wypełnienia limitu do rekrutacji mogą przystąpić osoby nie posiadające na świadectwie maturalnym biologii

ZDROWIE PUBLICZNE - (Z, I-lic.) - specjalność: techniki medyczne - elektroradiologia - mogą być przyjmowani absolwenci medycznych szkół zawodowych - technicy elektroradiolodzy; konkurs świadectw (średnia ocen z biologii i chemii na świadectwie maturalnym i oceny ze świadectwa dyplomowego medycznej szkoły zawodowej)

PIELĘGNIARSTWO - (Z, I-lic.) - studia pomostowe; dla absolwentów szkół pielęgniarskich pracujących w swoim zawodzie - konkurs świadectw (średnia ocen z biologii i chemii na świadectwie maturalnym i oceny ze świadectwa dyplomowego medycznej szkoły zawodowej)

POŁOŻNICTWO - (Z, I-lic.) - studia pomostowe; dla absolwentów szkół położnych pracujących w swoim zawodzie - konkurs świadectw (średnia ocen z biologii i chemii na świadectwie maturalnym i oceny ze świadectwa dyplomowego medycznej szkoły zawodowej)

FIZJOTERAPIA - (Z, I-lic.) - dla absolwentów medycznych szkół zawodowych - technicy fizjoterapii; konkurs świadectw (średnia ocen z biologii i chemii na świadectwie maturalnym i oceny ze świadectwa dyplomowego medycznej szkoły zawodowej)

FIZJOTERAPIA - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE - (Z, I-lic.) - dla absolwentów medycznych szkół zawodowych - ratowników medycznych (ocena z biologii i do wyboru spośród chemii i fizyki na świadectwie maturalnym i ocena z dyplomu medycznej szkoły zawodowej)

PIELĘGNIARSTWO - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

POŁOŻNICTWO - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

ZDROWIE PUBLICZNE - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM LABORATORYJNYM

FARMACJA - (W, mgr)

ANALITYKA MEDYCZNA - (W, mgr)

 

Adresy:

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk, tel. 058 349 10 04

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Laboratoryjnym, ul. Gen. Hallera 107, 80-416 Gdańsk, tel. 058 349 32 00, 349 32 06

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku

ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk, tel. 058 301 04 10

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk, tel. 058 349 12 16

Dodaj komentarz
Wpisując treść komentarza nie używaj tagów HTML. Hiperłącza z przedrostkiem http:// zamieniane są automatycznie.

Twoje imię *


Adres E-mail (nie jest publikowany)


Treść komentarza *


* - pola wymagane

Najlepsze uczelnie

Świętokrzyska Szkoła Wyższa
Kielce, Ocena: 4.77 (bardzo dobra uczelnia)
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, Ocena: 4.69 (bardzo dobra uczelnia)
Uniwersytet Śląski
Katowice, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Akademia Leona Koźmińskiego
Warszawa, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Uniwersytet Przyrodniczy
Lublin, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Politechnika Śląska
Gliwice, Ocena: 4.30 (dobra uczelnia)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Rzeszów, Ocena: 4.17 (dobra uczelnia)
Akademia Morska
Szczecin, Ocena: 4.09 (dobra uczelnia)
Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, Ocena: 4.09 (dobra uczelnia)
Uniwersytet Gdański
Gdańsk, Ocena: 4.00 (dobra uczelnia)